Program: Nordsjøprogrammet

ShareDiMobiHub

Shared and Digital Mobility Hubs – ShareDiMobiHub Tilnærmingen inkluderer tiltak som gir plass for delingsmobilitet, påvirkning, restriksjoner for privatbilbruk, integrasjon av kollektivtransport og «Mobility as a Service» (MaaS). Konkrete planer…

REDII Ports

Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS – REDII Ports Prosjektet inkluderer 5 alternativer: Det følger en 3-trinns vei: identifisering av lokale grønne ressurser via en sirkulær økonomi og…

Samarbeidsprosjekt kjemper mot ensomhet

Forfatter: Walter Norman Wehus Arendal kommune ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Samarbeidsprosjekter som dette gir økt kunnskap og forståelse, nye perspektiver, inspirasjon til alternative løsninger, og innovasjon og drivkraft til å…

Tydelig budskap om Interreg til ny statssekretær i KDD

Forfatter: Ann Irene Sæternes Gunn Marit Helgesen, nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum og styreleder i KS, la vekt på betydningen av Interreg for lokal og regional utvikling og prosjektsamarbeid med Europa…

Prosjektet RIGHT med rett kompetanse for fremtiden

Forfatter: Shima Souraki, Vestland fylkeskommune (oversatt og bearbeidet) Regioner i skiftende tider Alle regioner står overfor raskt skiftende og uforutsigbare samfunnsutfordringer. Grønne, digitale og inkluderende strategier er nødvendig for å…

Side 1 av 21
12345...21