Program: Nordsjøprogrammet

Anemoi

Chemical emissions from offshore wind farms: assessing impacts, gaps and opportunities (Anemoi) Prosjektet Anemoi tar sikte på å karakterisere kjemiske utslipp fra OWFs i Nordsjøen, vurdere deres innvirkning på havmiljøet,…

Biodiverse Cities

Accelerating action for BIODIVERSity Enhancement in CITIES to benefit nature and people (Biodiverse Cities) Biodiverse Cities-prosjektet har som mål å akselerere tiltak for å fremme biodiversitet og transformere NSR-byer til…

Data for All (D4A)

Data for All. Data-driven Public Service Delivery in the North Sea Region (D4A) Prosjektet «Data for All» (D4A) gir kommuner og regioner, både i by- og landlige områder, muligheten til…

SHARE-North Squared (SN2)

Delingsmobiliteten, inkludert bildeling, sykkeldeling og mikromobilitet som elsparkesykler og mopeder, har vokst betydelig nylig. Disse alternativene kan løse transportproblemer, redusere miljøbelastningen og øke sosial samhørighet. Studier viser at folk er…

FREIIA

Facilitating Resilience Embracing Islands Innovation Approaches (FREIIA) Samfunnene i Nord-Atlanterhavsregionen (NS) står overfor betydelige utfordringer i de kommende tiårene, og innovasjon spiller en avgjørende rolle i å takle dem. Innovasjonspolitikken…

Active Cities

Active mobility increased for sustainable zero-carbon urban multimodality, through human-centric planning, mobility hubs and behaviour change (Active Cities) Active Cities fremmer aktiv mobilitet (gåing, sykling) i NSR-byer for bærekraftig, nullutslipps…

ShareDiMobiHub

Shared and Digital Mobility Hubs – ShareDiMobiHub Tilnærmingen inkluderer tiltak som gir plass for delingsmobilitet, påvirkning, restriksjoner for privatbilbruk, integrasjon av kollektivtransport og «Mobility as a Service» (MaaS). Konkrete planer…

Side 1 av 21
12345...21