Program: Kolarctic

Historier fra Kolarctic CBC

Kolarctic Cross Border Cooperation-programmet (CBC) har vært en kilde til inspirerende prosjekter og imponerende resultater. Kolarctic CBC har gjennom å finansiering av mange gode prosjekter bidratt til å styrke samarbeidet…

Brobyggere fikk innovasjonspris

Det norskledede prosjektet BRIDGE har forbedret muligheten for unge til å få jobb etter endt universitetsutdannelse. BRIDGE bygger bro mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere ved å utvikle metoder for å overvinne gapet mellom bedriftenes krav og studentenes kompetansenivå. Det gode arbeidet som er gjort ble belønnet med den gjeve innovasjonsprisen Arctic Awards.mellom krav fra bedriftene og studentenes kompetansenivå. Det gode arbeidet som er gjort ble belønnet med den gjeve innovasjonsprisen Arctic Awards.

Næringsmiddelteknologi-samarbeid

Prosjektet skal utveksle kompetanse innen næringsmiddelteknologi mellom videregående skoler og Murmansk tekniske universitet, med vekt på faginnsikt i Russland.

NORU

Norsk-russisk litteratur- og informasjonstjeneste i grenseland.

Northern opportunities

Prosjektet skal fungere som en kunnskapsbase og bidragsyter til informasjon overfor næringslivet i grensenære områder av Norge og Russland, og påvirker overfor sentrale myndigheter.

Side 1 av 6
123456