Historier fra Kolarctic CBC

Er du nysgjerrig på resultater fra Kolarctic CBC 2014-2021? De siste prosjektene ble avsluttet i 2023. Nå kan du lese historier fra flere gode prosjekter med imponerende resultater.

Kolarctic Cross Border Cooperation-programmet (CBC) har vært en kilde til inspirerende prosjekter og imponerende resultater. Kolarctic CBC har gjennom å finansiering av mange gode prosjekter bidratt til å styrke samarbeidet på tvers av grensene i Barents. De siste prosjektene ble avsluttet i løpet av 2023. En helt ny publikasjon viser fram prosjektene og deres resultater, samt programmet som helhet.

Her finner du spennende beskrivelser av mange av prosjektene i programmet, og resultatene de har oppnådd:

Disse prosjektene er eksempler på hvordan samarbeid på tvers av grensene kan føre til banebrytende resultater og bidra til å styrke forbindelsene mellom regionene i nordisk del av Barents som nå deltar i programmet. Gjennom å dele historiene og resultatene fra disse prosjektene, håper vi å inspirere og motivere andre til å delta i lignende initiativer, og dermed legge grunnlaget for enda mer vellykket samarbeid i fremtiden.

Du finner også mer informasjon om selve programmet, prioriterte tema i
programmet og prosjektpartnere på denne nettsiden.

Administrasjon av Kolarctic CBC

Kolarctic CBC blir administrert av Regionrådet i Lappland, som også fungerer som Forvaltningsmyndighet for programmet. I tillegg har programmet filialkontorer ved Finnmark fylkeskommune i Norge og Länsstyrelsen i Norrbotten i Sverige

Kontakt

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC

Jan Martin Solstad

Finnmark fylkeskommune

+47 78 96 31 23

+47 41 45 05 00

jan.martin.solstad@ffk.no

Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic CBC