Internasjonal konkurranse mellom elever i yrkesfag

Prosjektet Arctic Skills vil øke synlighet, status og stolthet for yrkesfaglig utdanning i grenseområdene mellom Norge, Finland, Sverige og Russland. Det pågår nå en internasjonal konkurranse mellom elever i 16 ulike yrkesfag i Barentsregionen som skal føre til nettopp dette. Kirkenes videregående skole er ledende partner i prosjektet.

Tar tak i kjente utfordringer i Barentsregionen

Tilgang til tilstrekkelig yrkeskompetanse er et grunnleggende problem for de tynt befolkede nordlige regionene. Bedrifter og organisasjoner i områdene har vært klar over problemet i lang tid. Problematikken har vært tatt opp med politiske myndigheter i forskjellige former.

Koblingen mellom lav rekruttering, utdanning og mangel på arbeidskraft er åpenbar. Dette skyldes at yrkesfagene har lav status og popularitet blant mange unge. Samarbeid mellom høyskoler, bedrifter, arbeidsmarkedsorganisasjoner og karriererådgivere er nødvendig for å ta fatt i disse utfordringene.

Sveitsing - Photo Norwegian Barents Secretariat

Øker yrkesutdanningens status blant unge

De ni prosjektpartnerne har alle tro på at en konkurranse i yrkesfaglige ferdigheter mellom studenter og lærlinger kan bidra til å øke statusen på yrkesutdanningen. Konkurransen gjennomføres årlig ved at den rullerer mellom landene. Prosjektaktivitetene spenner fra disse internasjonale konkurranser, en utstilling, en jobbmesse og utvikling av verktøy for karriereveiledning.

I tillegg legges det opp til utveksling av studenter og lærlinger over landegrensene. Ungdom skal sikres praksis i bedrifter gjennom signerte avtaler mellom bedriftene og utdanningsinstitusjonene i Barentsregionen. Ved å bruke konkurransen og øvrige aktiviteter som en plattform for dialog mellom virksomheter, skoler og politikere, har prosjektet tro på at målene vil bli nådd.

Åpner mulighet for arbeid og utdanning

– En av de største effektene er folk-til-folk samarbeid som åpner muligheten for arbeid og utdanning innenfor de ulike yrkesfagene i regionen – på tvers av landegrensene, sier prosjektleder Robert Flatli.

– Det er ingen tvil om at Interreg midlene fører til resultater som enten ikke ville ha blitt oppnådd eller i det miste tatt betydelig lengre tid. Den tiden har vi ikke om vi vil beholde unge i yrkesrettet arbeid i Barentsregionen, avslutter Flatli.

Prosjektleder Robert Flatli, konsulent Trond Hansen og prosjekteier rektor ved Kirkenes vgs, Øystein Hansen
Prosjektleder Robert Flatli, konsulent Trond Hansen og prosjekteier rektor ved Kirkenes vgs, Øystein Hansen

Mer informasjon om prosjektet