Den norske interessen for Kolarctic-samarbeid fortsetter

Av søknadene har 21 prosjekter partnere fra Norge. Ni prosjekter har norsk leadpartner. Søkerne fordeler seg forholdsvis jevnt over Kolarctic-programmets nedslagsfelt i Norge:

I løpet av april skal prosjektene evalueres av fire ekspertgrupper, som uavhengig av hverandre gir poeng til søknadene basert på forhåndsdefinerte kriterier. Overvåkningskomiteen i Kolarctic gjør endelig vedtak om hvilke prosjekter som får støtte 8. desember.

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser. Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Programmet gir støtte til prosjekter som bidrar til målsettingene innen følgende innsatsområder:

Levedyktig økonomi, natur og miljø i Arktis

Økt grensemobilitet for mennesker, varer og kunnskap

Et Kolarctic-prosjekt må bestå av minimum én partner fra en EU-stat (Sverige og/eller Finland) og Russland. Partnere fra Norge kan delta på lik linje med partnere fra EU og Russland. Programmet kan også gi støtte til bilaterale samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland når prosjektaktivitetene omfatter olje- og gassindustrien, og det er vanskelig å finne fram til relevante partnere i Sverige eller Finland. Både bedrifter og offentlig virksomheter kan søke om støtte.