Program: Kolarctic

arctic.com

Prosjektet skal utveksle kompetanse innen journalistikk og utveksle nyheter over landegrensene, samt bygge opp kompetanse på Nordkalott-sida om russlandske forhold, gjennom bl.a internettjenester.

euroarctic.com

Prosjektet skal utveksle kompetanse innen journalistikk og utveksle nyheter over landegrensene, samt bygge opp kompetanse på Nordkalott-sida om russlandske forhold, gjennom bl.a internettjenester.

Energiøkonomiske trehus for Nordvest Russland

Prosjektet bidrar til å gjenopplive den tradisjonelle nordrussiske trehusbygginga fra «pomortida», med vekt på i første omgang Arkhangelsk. Det andre innovative momentet i prosjektet er bruk og lansering av norsk miljø- og energiteknologi i husene. I dette ligger interessen fra nordnorske forretningsinteresser, som også er medaktører i prosjektet. Norsk part Høyskolen i Narvik.

Den Nordlige Fiskerute

Prosjektet skal bidra til å etablere ei foretrukket transportrute for nordnorsk fersk fisk til de kjøpesterke markedene i Russland, spesielt Moskva-området. Prosjektperioden inneholder prøvepartier fra leverandør til mottaker, og kan bidra til lettelser i de gjensidige grensehindrene over den eneste lokale grense mellom Norge og Russland; Storskog.

Crystal PSZ

Prosjektet skal i samarbeid med ZAO PSZ Russia i Murmansk utvikle materialet Crystal PSZ for bruk i mikroskalpeller i legeindustrien.

Akvakultur i Murmansk

Prosjektet skal utarbeide helhetlig akvakulturplan for Kolahalvøya, ved oppdragstaker Akvaplan Niva AS, og styrker dermed norske akvakulturmiljøer.

www.barents.info

Prosjektet utviklet en internett-nyhetsportal i Barentsregionen, som kontakt- og servicepunkt mellom bedrifter og det offentlige, informasjonsspredning på fem språk.

Ortodokse stier

Prosjektet skal utvikle turismekonsept i nabokommunene Sør-Varanger og Inari med grunnlag i den kristne ortodokse kulturarven , som har nedslagsfelt inntil dette området.

Oppdrett på Kola

Prosjektet forberedte oppdrettsvirksomhet med norsk interessent på Kolahalvøya.

Oljevernberedskap

Prosjektet skal utnytte samarbeidet mellom lokale og regionale oljevernmyndigheter i Norge og Russland, til å styrke beredskapen i forbindelse med økt transport av oljeprodukter langs kysten i nord