Program: Kolarctic

Barents Veg

Prosjektet viderefører satsinga på tilretteegging av turistruta Bodø-Haparanda-Murmansk, med norsk part Salten regionråd,og EU-part Barents väg internationella förening.

Barents arbeidsmarked

Prosjektet skal samordne arbeidsmarkedstiltak over grensene ved å utveksle informasjon for å bidra til å skape et felles arbeidsmarked.

GIT Barents II

Prosjektet skal videreføre tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn i utvikling av digitale kart over Barentsregionen, og har i denne omgangen større anvendt fokus på bl.a turismeutvikling.

Barents Agro Forum

Prosjektet skal utveksle ulik jordbrukskompetanse, og for norsk part bidra til mer effektivt landbruk i nord, med norsk part Holt forskningsstasjon i Tromsø.

Fra Forskning til Faktura

Prosjektet skal med delvis bakgrunn i de gode erfaringene i fiskerisamarbeidet mellom landene overføre kompetanse til norsk side om hva som kan skape økonomisk vekst også her, med grunnlag i teoretisert erfaring fra forretningsinnovasjonene i Nordvest-Russland de siste årene. Prosjektets norske part er Fiskeriforskning i Tromsø, med Kola vitenskapssenter som bl.a russlandsk medaktør.

Forretningsutvikling større industriprosjekter

Prosjektet skal bidra til å kanalisere forretnings- og prosjektinnsats rundt Kirkenes servicehavn, som ledd i grenseoverskridende samarbeid med Russland i lys av blant annet Snehvit-utbygginga.

Forprosjekt Internasjonal web-design

Forprosjektet undersøker mulighetene for et hovedprosjekt innen bruk av datakompetanse ved det tekniske universitetet og øvrige miljøer i Murmansk, for utvikling av bl.a nye internettbaserte betalingsløsninger.

VGS-samarbeid Senja-Arkhangelsk

Prosjektet skal utveksle kunnskap, metoder og lærere innen landbruksfaget med Arkhangelsk landbrukssskole, og legge grunnlag for privat, småskale landbruk i Arkhangelsk oblast.

VGS-samarbeid

Prosjektet skal på regionalt nivå koordinere det lokale samarbeidet mellom tre norske videregående skoler, og få innsikt i organisering og innhold i videregående utdanning i Nordvest-Russland.