Kolarctic-tilbakeblikk på glanset papir

fiftyoneFire land. 12 regioner med felles utfordringer og muligheter. 51 grensesprengende prosjekter. Nå kan du lese om resultatene fra Kolarctic-samarbeidet på Nordkalotten. I magasinet fiftyone kan du lære mer om hvordan prosjektene har gitt grobunn for nye partnerskap og større felles forståelse på tvers av landegrensene.

Magasinet gir i tillegg konkret informasjon om de ulike prosjektenes partnerskap, målsettinger, metoder og resultater.

fiftyone finner du vedlagt under denne artikkelen, eller ved å klikke her.

Om Kolarctic

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

EU-kommisjonen godkjente før jul Kolarctic-programmet for finansieringsperioden 2014 – 2020. Det kan likevel ta noe tid før programmet kunngjør første ordinære utlysning av støtte til naboprosjekter i Norge, Sverige, Finland og Russland, ettersom arbeidet med å få på plass en finansieringsavtale med Russland fortsatt pågår.