Program: Kolarctic

Unge skrivere i Barentsregionen

Prosjektet skal gjennom litteraturleirer utvikle skriveferdigheter utfra ulike forutsetninger blant ungdom 15-18 år i Barentsregionen, og derigjennom bl.a utvikle kontaktnettverk over statsgrenser. Alle land i regionen er representerte.

Turismens nordlige dimensjon del D (markedsføring)

Prosjektet skal i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk gjøre Nordkalotten mer interessant for turister fra Russland, med fokus på markedsføringsdelen, med norsk part Finnmark reiseliv AS.

Til fotball

Prosjektet skal utvikle fotballmiljøet på Nordkalotten, ved at i første omgang Tromsø Idrettslag (TIL) legger grunnlag for å rekruttere talentfulle fotballspillere fra Nordvest-Russland.

Redningssamarbeid

Prosjektet skal utvikle samarbeid mellom redningstjenestene på Nordkalotten og Nordvest-Russland for å imøtekomme beredskapshensyn og raskere handtering av ulykker.

Raduga

Prosjektet bidro til etablering av elektronikkproduksjon i Murmansk, men bidrar samtidig til såvel sysselsettingseffekt der, som grunnlag for lønnsomhet for norsk foretak, og representerer et pionerprosjekt innen flytting av produksjon ut av konkurranseudyktige Norge til et nært lavkostland; nabolandet Russland.

PUK 2005

Prosjektet skal arrangere folketradisjonsutstillinger for å markedsføre og utvikle og synliggjøre felles og ulike tradisjoner i Barentsregionen, såvel identitetsmessig som delvis kommersielt på sikt.

Pomormuseet

Prosjektet skal utvikle ei pomorutstilling i Brodtkorb-sjåene i Vardø, og skal ved dette dokumentere betydninga som pomorhandelen har hatt i kystgrenseområdene.

Pasvik miljøovervåkning

Prosjektet følger opp et tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn, og har som mål å kartlegge og følge opp miljøsituasjonen i Pasvik-vassdraget, med finske og russlandske samarbeidsparter.