Styrker samarbeidet på Nordkalotten med 1,25 millioner kroner

Prosjektene retter seg mot innsatsområdene miljø og ressurser, konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter og bærekraftig transport. Forprosjektene skal etablere til gode partnerskap, og kan utvikles videre til å bli fullverdige samarbeidsprosjekter mellom partnere i Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Det er gledelig at vi har klart å øke deltakelsen vår i dette viktige samarbeidsprogrammet. Dette er et resultat av målrettet arbeid mot kompetansemiljøer og andre, og en bedre tilrettelegging av søknadsprosessen. Vi vil arbeide for at flest mulig av forprosjektene blir realisert i treårige hovedprosjekter. Nordvest-Russland har store og viktige kompetansemiljø blant annet både på teknologi og akvakultur. Kolarctic-programmet er et godt utgangspunkt for å opprettholde samarbeidet med Russland i ei vanskelig tid, på områder som er nyttig for begge parter, sier Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland.

– Erfaringene med prosjektene og ikke minst selve programmet viser at de tre nordnorske fylkeskommunene kan samarbeide til beste for landsdelen, sier programkoordinator for Kolarctic Norge, Jan Solstad.

Tildelingen ble foretatt på Kolarctic Norge sitt styremøte 29. september.

Et hovedprosjekt i Kolarctic er et samarbeid mellom Russland og parter på Nordkalotten. Forprosjektene skal særlig bidra til styrket samarbeid, større nettverk og økt russlandskompetanse i de tre nordnorske fylkene.

Med tildelingen av til sammen 1,25 millioner kroner er forprosjektordningen på norsk side avsluttet. De siste tre årene har Kolarctic Norge støttet landsdelens myndigheter, organisasjoner og bedrifter i til sammen 34 forprosjekter. Det geografiske nedslagsfeltet fordeler seg noenlunde likt mellom fylkene, med tolv hovedprosjekteiere i både Nordland og Finnmark, fulgt av ti i Troms.

Hele 23 av prosjektene tar sikte på å styrke bedriftenes konkurransekraft. Syv av forprosjektene retter seg mot ulike transporttiltak, mens fire skal bidra på miljøfronten.

Om Kolarctic
Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.