Program: Kolarctic ENPI CBC

Grensekryssende innovasjoner i arktisk akvakultur (ARCATQUA)

Prosjektet skal promotere utviklingen av bærekraftig akvakultur i den arktiske regionen gjennom innovasjon og grensekryssende kunnskapsutveksling. Dette innebærer blant annet å sikre enda bedre rogn- og smoltproduksjon, bidra til en…

Arktiske ferdigheter

Prosjektet jobber med rekrutering av yrkesfaglig kompetanse til små- og mellomstore bedrifter i Barents-regionen. Dette gjøres gjennom økt innsats på rekrutering, bedre kvalitet i opplæringen og uteksamineringen av elever med…

Samarbeider om resultatformidling

Tre prosjekter fra Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Nord og Kolarctic skal spre kunnskap om fornybar energi og energieffektivitet.

Kolarctic åpner for søknader 3. mai

Nordnorske aktører som jobber med samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene på Nordkalotten, bør kontakte de norske Kolarctic-koordinatorene allerede nå.