Arktiske ferdigheter

Prosjektet jobber med rekrutering av yrkesfaglig kompetanse til små- og mellomstore bedrifter i Barents-regionen. Dette gjøres gjennom økt innsats på rekrutering, bedre kvalitet i opplæringen og uteksamineringen av elever med yrkesfaglig bakgrunn.

 

 

Norsk prosjekteier

Kirkenes videregående skole

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 308 035 EUR

Total: 1 084 910 €

Andre partnere

Finnmark fylkeskommune