Program: Kolarctic ENPI CBC

Lanserer videokonkurranse

INTERACT ønsker å løfte fram resultater og fordeler med samarbeid over landegrensene i Europa. Derfor har de sendt ut en bred invitasjon til å delta i en videokonkurranse.

Påvirke Kolarctic-samarbeidet

Kolarctic Norge inviterer nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter, til å fremme prosjektideer til vurdering i møter som holdes i Nordland, Troms og Finnmark i mai 2014.

Midler til forberedende prosjekter

Kolarctic har lyst ut midler til nordnorske aktører for å legge til rette for nye hovedprosjekter i 2014-2015. Forprosjekter støttes med inntil 250.000 kroner.

Kolarctic-midler til Boris Gleb

Kapasiteten ved grensestasjonen Boris Gleb mellom Norge og Russland skal seksdobles ved hjelp av Interreg-midler. Det blir det største Kolarctic-prosjektet i denne programperioden.

Side 12 av 12
1...89101112