34 prosjekter søker om norsk Kolarctic-finansiering

Av de totalt 55 prosjektene som er til realitetsbehandling i inneværende søknadsperiode, har 36 norsk partner. 34 av disse igjen søker om norsk Kolarctic-finansiering på ca. 60 millioner kroner totalt.

Disse 34 prosjektene fordeler seg geografisk med 13 i Nordland, 11 i Finnmark og 10 i Troms. Dette er den mest jevne fordelingen som har vært i noen søknadsrunde siden programmet startet opp for 22 år siden. Noen av prosjektene har også partnere fra flere av de tre nordnorske fylkene som deltar i samarbeidet.

Blant prosjektene som er til realitetsbehandling har ni av disse norsk hovedpartner. Tre av disse er bilaterale Norge-Russland samarbeid, mens de resterende seks har samarbeidspartnere fra flere land som deltar i samarbeidet.

Om Kolarctic
Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

Les mer om Kolarctic på programmets hjemmeside.

Endelig beslutning på hvilke prosjekter som mottar støtte blir klart den 12. april.