Har du registrert deg i Kolarctics partnersøk-base? Det kan være at noen leter etter nettopp deg…

Nenets autonome distrikt ligger som en stripe langs kysten av ishavet langt nordvest i Russland. Da Kolarctic-programmet nylig inviterte til en rundebordsdialog omkring internasjonalt samarbeid, ble det klart at flere aktører i Nenets har planer om å lansere samarbeidsprosjekt når programmets tredje utlysning åpner i mai.

Dialogmøtet avdekket tydelig at utviklingsaktørene i Nenets har mangelfulle partnerskap i Nord-Norge, Sverige og Finland. Partnere herfra er en forutsetning for å få finansiering gjennom Kolarctic.

Flere Interreg-programmer tilrettelegger med egne partnersøk-arrangementer i forkant av utlysninger. Det gjør ikke Kolarctic-programmet. Programledelsen peker på muligheten for å identifisere potensielle prosjektpartnere i databasene som er tilgjengelig på nett:

Nordnorske aktører med planer om samarbeid med Nordvest-Russland generelt, og Nenets-området spesielt, anbefales å legge inn sin kontaktinformasjon på Partner Search-siden. Så langt er det kun én nordnorsk aktør registrert i databasen…