Vil la Arkhangelsk-bedrifter samarbeide med Tromsø og Vardø

Utvalg for entreprenørskap og byutvikling møttes nylig for å drøfte strategier for sosial- og økonomisk utvikling. Blant spørsmålene som ble tatt opp, var om byen skulle åpne for at næringsliv kan bli med i Kolarctic-prosjekter.

Utvalgsmedlemmene var tydelige på at de ønsker mer samarbeid over landegrensene. Ordfører Igor Godzish var enda tydeligere på hvilke aktører han helst ønsker prosjektsamarbeid med: Arkhangelsk vennskapsbyer. Innenfor Kolarctic-geografien finnes det i alt fire vennskapsbyer: Tromsø og Vardø i Norge, Kiruna i Sverige og Oulu i Finland.