Kolarctic åpner for søknader 3. mai

Kolarctic-samarbeidet finansierer prosjekter som bidrar til ønsket utvikling av Nord-Norge samfunn, gjennom samarbeid med partnere fra Sverige, Finland og Russland.

Den tredje utlysningen av prosjektmidler gjennom programmet vil åpne 3. mai, med søknadsfrist 29. september.

Det kan likevel være lurt allerede nå å tegne opp prosjektstruktur og -innhold, og starte forberedelsene opp mot svenske og finske partnere – i tillegg til de obligatoriske russiske prosjektpartnerne. Erfaringene fra forrige søknadsrunde er at nordnorske partnere kan unngå utfordringer og spare mye arbeid ved å kontakte den nordnorske filialen i god tid før søknader utformes. I noen grad kan norske prosjektutviklere også få hjelp til søknadsutkast.

Du finner kontaktinformasjon til høyre for artikkelen.