Grensekryssende innovasjoner i arktisk akvakultur (ARCATQUA)

Prosjektet skal promotere utviklingen av bærekraftig akvakultur i den arktiske regionen gjennom innovasjon og grensekryssende kunnskapsutveksling. Dette innebærer blant annet å sikre enda bedre rogn- og smoltproduksjon, bidra til en forutsigbar produksjon, utvikle dietter og fôringsregimer som tilfredsstiller næringsmessige mål, forbedre fiskehelse og fiskevelferd, samt promotere og demonstrere bruken av miljøvennlige vannresirkuleringsteknologi (RAS).

Norsk prosjekteier

Nord universitet

Prosjektperiode

01.09.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 500 000 Euro

Total: 3 255 582 €