Program: Kolarctic ENPI CBC

ROKK: Kaamanen-Kirkenes vei

Gjennom ROKK-samarbeidet skal prosjektpartnerne utbedre og rette ut veien så den i mindre grad blir stengt ved ulykker, samt styrke trafikksikkerheten i grenseregionen. Prosjektet er et LIP-prosjekt (Large Infrastructure Project)…

Side 1 av 12
12345...12