Programperiode: 2021 - 2027

ANSEL

Access the North with the Speed of Light – ANSEL Målet med prosjektet «Access the North with the Speed of Light – ANSEL» er å etablere et samarbeidende, tverrsektorielt nettverk…

Felles Fjellrev

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox Målet med dette prosjektet er å forbedre bevaringsstatus den fennoskandiske fjellreven gjennom grenseoverskridende forvaltning, forskning og formidling. Dette skal gjøres av et…

CLAP

CLAP – Kommunikasjon og tilpasning av klimaendringer i arktiske verneområder Gjennom pilotering av planlegging for tilpasning, vil prosjektet også ta opp det felles behovet for å finne bærekraftige løsninger som…

MISTA

Metropolitan Industrial Strategies & Economic Sprawl- MISTA Byøkonomier endrer seg stadig raskere. Bedrifter og produkter, samt teknologiene som brukes for å utvikle dem, kommer og går. De vokser, krymper, gjenoppfinner…

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

BRIDGES

Territories with Geographical Specificities- BRIDGES ESPON prosjektet BRIDGES utforsker spesifikke regionale utviklingsutfordringer knyttet til Europas områder med geografiske spesifisiteter. Disse områdene inkluderer fjellområder, øyer, tynt befolkede områder og kystområder. Prosjektet…

SPIMA

Regional dynamikk og strategisk planlegging i byområder- SPIMA Det er derimot også utfordinger ved metropolområder, for eksempel på grunn av byer som utvider seg. For å håndtere disse utfordringene i…

Side 1 av 13
12345...13