Programområde: Interreg B

ORMOBASS

ORMOBASS – Operational R-Mode Baltic Sea System to support resilient navigation Til enhver tid navigerer 1500 skip i Østersjøen og binder nabolandene sammen og til resten av verden. Sjøtrafikk har…

City Blues

City Blues – Bluegreen nature-based solutions for climate change adaptation and citizen wellbeing Urbaniseringspress i byer i vekst gjør byens elver og bekker med sine vannbassenger mer sårbare for virkningene…

Open Risk II

Open Risk II – Tools for shared & dynamic maritime traffic risk picture of the Baltic Sea region Prosjektet vil gi myndighetene nye, praktiske og brukersentrerte risikostyringsverktøy til å forebygge…

RESIST

RESIST – Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation Sosiale innovatører og entreprenører kan spille en viktig rolle i å finne kreative og ukonvensjonelle løsninger på dagens utfordringer som…

MI-RAP

MI-RAP – Music Industry Resilience Acceleration Programme Et motstandsdyktig, sammenkoblet og innovativt musikkøkosystem kan legge grunnlaget for at artister skal trives, nå nytt publikum og lykkes økonomisk. Sektoren utfordres for…

BSR Go-abroad

BSR Go-abroad – Building market and supply chain opportunities for micro SMEs within the Baltic Sea Region Mikrobedrifter er små og sårbare og bukker lettere under for globale kriser eller…

Baltic Sea e-nav Shared waters

Baltic Sea e-nav Shared waters – Same standards. Baltic Sea Partnership for Future Navigation Skipsnavigasjon står overfor et paradigmeskifte. Full digitalisering av sjøkart vil bidra til å redusere de negative…

Climate-4-CAST

Climate-4-CAST A Climate Action decision Support Tool to accelerate cities’ progress towards climate neutrality Climate-4-CAST vil bidra til klimanøytralitet gjennom å styrke lokale myndigheter som sliter med å integrere klimahensyn…

BATS

BATS Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions – in darkness and all weather conditions Aktiv mobilitet (gange og sykling), er et effektivt, tilgjengelig og grønt transportmiddel. Men i Østersjøregionen med…

BAB Bike across the Baltic

BAB Bike across the Baltic – Improving bicycle tourism around the Baltic Sea EuroVelo 10-ruten dekker alle landene rundt Østersjøen. Å reise rundt i Østersjøregionen på en bærekraftig måte med…

Side 1 av 36
12345...36