Programområde: Interreg B

KidsLikeUs

Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature I 2022 rammet en enorm migrasjons-tsunami Europa igjen etter at Russlands gikk til…

BSC – Blue Supply Chains

Havnene fungerer som økonomiske ryggrader i Østersjøregionen. Samtidig er havnevirksomheten sterkt forurensende og bidrar til utslipp fra godstransport. Selv om utslippene har mange ulike kilder, er en stor del knyttet…

BSI_4Women

The Baltic Sea Initiative for the Development of Business Activity of Refugee Women Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise, men også resultert i…

BASCIL

Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services Små matprodusenter i distriktene har opplevd alvorlige eksterne forstyrrelser bl.a. som følge av pandemi, stigende…

We make transition!

Våre samfunn står overfor komplekse økologiske og sosiale utfordringer og regionale og lokale myndigheter har en avgjørende rolle å spille for å møte disse og omstille samfunnet i en mer…

BREC

BREC – Bridging the gap between Research and Education for the Circular bioeconomy BREC prosjektet fokuserer på utfordringene ved å gå fra en lineær til en sirkulær bioøkonomi, spesielt med…

CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen. CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester…

SUV

Mer informasjon kommer.

Side 1 av 34
12345...34