Baltic Sea e-nav Shared waters

Baltic Sea e-nav Shared waters – Same standards. Baltic Sea Partnership for Future Navigation

Skipsnavigasjon står overfor et paradigmeskifte. Full digitalisering av sjøkart vil bidra til å redusere de negative konsekvensene av skipsfart på det marine økosystemet og gjøre sektoren mer bærekraftig.

Gjennom utvikling av navigasjonsprodukter til de nye S-100-standardene, vil navigatører kunne planlegge mer energieffektive ruter, unngå sikkerhetsrisikoer og planlegg operasjoner i ekstra følsomme områder. Prosjektet vil utnytte verdien av de blå dataene og starte implementeringen av S-100-produktene.
Uten et transnasjonalt samarbeid vil forsinkelser i enkelte land på grunn av varierende modenhetsnivå kunne påvirke tilgjengeligheten av de nyeste navigasjonsproduktene for skipsfart i Østersjøen. Det vil også kunne påvirke overgangen til en bærekraftig blå økonomi. Etter implementering av Østersjøens e-Nav-basepakke med navigasjon/hydrografiske produkter, vil partnerskapet fortsette å bygge videre på prosjektets resultater, under en robust transnasjonal styringsmodell.

Norsk prosjekteier

Assosiert partner: PRIMAR

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Total: 4.901.543 € €

Andre partnere

Federal Maritime and Hydrographic Agency DE
Geodatastyrelsen, DK
Republic of Estonia Transport Administration, EE
Finnish Transport and Communications Agency, FI
Maritime Administration of Latvia, LV
Finnish Meteorological Institute, FI
Satakunta University of Applied Sciences, FI
RISE Research Institutes of Sweden, SE
Furuno Finland Oy, FI