BATS

BATS Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions – in darkness and all weather conditions

Aktiv mobilitet (gange og sykling), er et effektivt, tilgjengelig og grønt transportmiddel. Men i Østersjøregionen med mørke vintre og kvelder, snø og regn, faller aktiv mobilitet. For å øke helårs aktiv mobilitet (YRAM) må egnet infrastruktur og utstyr være på plass, og innbyggerne må se det som et attraktivt og trygt alternativ. BATS støtter mobilitetsplanleggere og private entreprenører i å integrere og gjennomføre tiltak som effektivt støtter YRAM, dvs. trafikksikkerhetsfunksjoner (lyser opp mørke områder), intelligente transportsystemer (advarer sjåfører når sikten er lav og en syklist oppdages), trafikkstyring (grønt trafikklys for syklister under regn), aktivering av sluttbrukere (borgere, syklister, fotgjengere) gjennom kampanjer.

BATS vil kjøre piloter i sju byer og en region i Østersjøområdet for å lære å innpasse YRAM i byplanlegging og vedlikehold, og for å skape en kunnskapsbase for bredere opptak blant byene i regionen. BATS vil innlemme YRAM-løsningene i investeringsprogrammer og bærekraftige urbane mobilitetsplaner, og utvikle regionale og nasjonale retningslinjer for YRAM. Prosjektet vil spre informasjon og kunnskap gjennom sine sykkel- og gangorganisasjoner og et ambassadørnettverk av byer.

Norsk prosjekteier

Assosiert partner: Syklistenes Landsforbund

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Total: 3.796.148, 64 € €

Andre partnere

City of Lahti, FI
Umeå commune, SE
City of Gdynia, PL
Aalto University, FI
Tallinn University of Technology – TalTech, EE
Gate21, DK
Kalundborg Municipality, DK
Swedish Cycling Advocacy Organization, SE
Tartu City Government, EE
Klaipeda PT authority, LT
Free and Hanseatic City Hamburg – LSBG, DE
Union of Harju County Municipalities, EE