Climate-4-CAST

Climate-4-CAST A Climate Action decision Support Tool to accelerate cities’ progress towards climate neutrality

Climate-4-CAST vil bidra til klimanøytralitet gjennom å styrke lokale myndigheter som sliter med å integrere klimahensyn i urbane styringsprosesser og kommunale budsjetter. Klimaspesialister må oversette sine analyser på en måte som kommunale budsjettansvarlige forstår, og beslutningstakere i kommunene trenger et pålitelig, vitenskapsbasert grunnlag å basere sine økonomiske bevilgninger på og overvåke resultatene.

For å takle disse problemene vil Climate-4-CAST utstyre lokale offentlige myndigheter med et open source beslutningsstøtteverktøy. Gjennom felles utvikling og pilotering vil verktøyet tilpasses lokale kontekster og behov, samtidig som det muliggjør bedre koordinering over landegrensene, for eksempel om data. Dette vil akselerere byenes klimatiltak og forbedrer implementeringen av klimabudsjettering og politikken for klimanøytralitet.

Norsk prosjekteier

Assosiert partner: Bergen kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Total: 3.782.974, 48 € €

Andre partnere

City of Tampere, FI
Aarhus Kommune, DK
City of Riga, LV
Kausal Oy, FI
Union of the Baltic Cities (UBC) Sustainable Cities Commission, FI
Uppsala universitet, SE
Östersunds kommune, SE
City of Norderstedt, DE
City of Bytom, PL