BAB Bike across the Baltic

BAB Bike across the Baltic – Improving bicycle tourism around the Baltic Sea

EuroVelo 10-ruten dekker alle landene rundt Østersjøen. Å reise rundt i Østersjøregionen på en bærekraftig måte med kun offentlig transport og sykling, er i dag vanskelig. Ruteutvikling og utbedring utføres primært av regionale og lokale myndigheter, og de har ulik kapasitet til å utvikle strekningen – noe som fører til en ujevn og fragmentert utbygging av EV10. Dette hindrer igjen små og mellomstore bedrifter og frivillige organisasjoner fra å kunne jobbe effektivt for å utvikle sykkelturismen langs EV10 til sitt fulle potensial.

BAB-prosjektet har som mål å styrke offentlige myndigheters kapasitet til å utvikle og forbedre EV10-ruten gjennom et benchmarking-verktøy og politiske anbefalinger for utvikling av sykkelturisme. Prosjektet vil gi muligheter for forbedret inter- og transnasjonalt samarbeid gjennom sam-skaping og peer learning workshops. Velutviklede bærekraftige transnasjonale sykkelturistruter med offentlige transportforbindelser kan bidra til bedre tilgjengelighet både for innbyggere og besøkende i Østersjøregionen.

Norsk prosjekteier

Assosiert partner: Syklistenes Landsforbund

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2025

Budsjett

Total: 499.590 € €

Andre partnere

Swedish Cycling Advocacy Organisation, SE
Pomorskie Tourist Board, PL
The Finnish Center for Cycling Tourism/Finnish Cyclists’ Federation, FI
CityBike Ltd, EE
Visit Turku Archipelago Ltd., FI