MI-RAP

MI-RAP – Music Industry Resilience Acceleration Programme

Et motstandsdyktig, sammenkoblet og innovativt musikkøkosystem kan legge grunnlaget for at artister skal trives, nå nytt publikum og lykkes økonomisk. Sektoren utfordres for tiden av vanskelige økonomiske rammer forårsaket av eksterne sjokk (COVID19, klimaendringer) og nye teknologier.

Næringslivets støtteorganer og lokale myndigheter kan bidra til å øke sektorens motstandskraft i sine lokale musikkøkosystemer, men mangler kunnskap, kapasiteter og verktøy som er nødvendige for å sette riktige tiltak ut i live.

Music Industry Resilience Acceleration Programme (MI-RAP) vil møte denne utfordringen gjennom:
• Skreddersydde opplæringsprogrammer/kampanjer for å gi arbeidstakere ferdigheter som er relevante for arbeid i en bransje i endring
• Strategier/handlingsplaner for å fremme innovasjon og tverrsektorielt samarbeid
• Veiledning for å støtte opp om grønn praksis for større musikkarrangementer

MI-RAP vil være tilgjengelig på en online ressurshub og overførbar til aktører utenfor partnerskapet. Målet er å få musikkbedrifter til å blomstre, være innovative og økonomisk bærekraftige.

Norsk prosjekteier

Musikkontoret MØST

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4.773.140 NOK

Total: 2.674.665 € €

Andre partnere

Music Estonia MTÜ, EE
Open Creative House Ltd, FI
Latvian Music Development Association/Latvian Music Export Office, LV
Lithuanian Academy of Music and Theatre/Music Innovations Study Centre, LT
Municipal Center for Culture in Bydgoszcz Miejskie Centrum
Gothenburg & Co, SE
Leuphana University Lüneburg, DE

Norske assosierte partnere i prosjektet: by:Larm, Norske konsertarrangører, Oslo Metropolitan Area og Arrangementskontoret