Programområde: Interreg A/ENI

SYSTER gastronomi

Styrke gjennom samarbeid, Yrkesstolthet, Samisk og lokal mat, Tradisjoner, Erfaringsutveksling og Mobilitet SYSTER gastronomi – en grenseoverskridende satsing på lokal og samisk mat i skolen har sitt utspring i forstudien…

Besöksnäringen 2.0

Besøksnæringen 2.0 – holdbar turisme i grenseregionen Holdbar utvikling er vår tids største utfordring. Prosjektet Besøksnæringen 2.0 møter aktørenes behov for å bygge kompetanse, forsterke innovasjonskraften og knytte sammen grenseregionenes…

SAIL

SAIL-prosjektets hovedmålsetting er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedet og hjelpemiddelapparatet, slik at en større andel av unge utenfor arbeidslivet kan delta på sine premisser. SAIL er et interregionalt prosjekt som…

Revitalization of Skolt sami language and culture

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til revitalisering av skoltesamisk språk og kultur. I forprosjektet er hovedoppgaven er å skrive søknad for hovedprosjektet «Revitalization of Skolt sami language…

Boost Nordic Biogas (BNB)

The biogas system involves many parts of society and can contribute to sustainable waste management, sustainable food production, local cycles of nutrients, circular economy, resource efficiency, security of supply in…

Preparatory DigiÁrran

In this preparatory project the main project – DigiÁrran – is created. In this preparatory project, international partners are searched and ensured for, negotiations on partnerships are conducted and agreements…

ExpandE

Pandemien har ført til at grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt for første gang siden andre verdenskrig. Nå som grensen er gjenåpnet, kan vi si at vi må…

Side 1 av 105
12345...105