Programområde: Interreg A/ENI

ANSEL

Access the North with the Speed of Light – ANSEL Målet med prosjektet «Access the North with the Speed of Light – ANSEL» er å etablere et samarbeidende, tverrsektorielt nettverk…

SENAVIS

Det finnes i dag sensorer som måler vannfilmtykkelse, men det mangler fortsatt teknologi for å måle hvor mye salt/kjemikalier ligger igjen. Slik teknologi er svært ettertraktet i bransjen fordi det…

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

From Labs to Landmarks

Regionen kjennetegnes av små destinasjoner, og reisende besøker vanligvis minst to eller alle tre landene i løpet av turen sin. Tverrgående turisme er et viktig salgsargument i regionen. Det er…

Green Flyway 2

Testarenaene skal tilrettelegge for testing av utslippsfrie fly, UAV(droner), motorer/komponenter og programvare/ATM. Samtidig åpner bruk av autonome luftfartøy nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Prosjektet vil kartlegge mulighetsrommet…

Integrert grenseregion

Mål og målgrupper Målet for prosjektet er å øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter i regionen. Dette gjøres ved å øke integrasjonen og ved å bedre utnytte hverandres ressurser…

SING

Synergos Inom Nordens Gröna Bälte – SING Målet for SING er å forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter samt å skape nye arbeidsplasser i slike selskap.…

Grenseløs, ansvarlig vandringsturisme

Det ligger et stort mulighetsrom i det å jobbe med oppdatert, digital informasjon rettet mot fjellvandreren i grensefjellene. Arbeidsfeltet er stort og komplekst og det er behov for å involvere…

Unge Sirkulære muligheter

Vi skal gi lærere og elever økt kunnskap om sirkulærøkonomi, slik at elevene er i stand til å drive sirkulære ungdomsbedrifter. På lang sikt vil dette bidra til adferdsendring og…

Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked

Den grønne omstilling utfordres også av politiske mål om å gjøre Europa uavhengig av russisk energi på kort sikt. Dette krever både økt arbeidsstyrke og omskoling av den eksisterende arbeidsstyrken.…

Side 1 av 112
12345...112