Fylke: Vestland

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

Green Hydra

Green Hydra – Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem Sogndal kommune adresserer kommuneplanen som politikkinstrument i prosjektet. Planen har egne tiltak for å promotere hydrogen. Kommunen…

Open Risk II

Open Risk II – Tools for shared & dynamic maritime traffic risk picture of the Baltic Sea region Prosjektet vil gi myndighetene nye, praktiske og brukersentrerte risikostyringsverktøy til å forebygge…

Climate-4-CAST

Climate-4-CAST A Climate Action decision Support Tool to accelerate cities’ progress towards climate neutrality Climate-4-CAST vil bidra til klimanøytralitet gjennom å styrke lokale myndigheter som sliter med å integrere klimahensyn…

Biodiverse Cities

Accelerating action for BIODIVERSity Enhancement in CITIES to benefit nature and people (Biodiverse Cities) Biodiverse Cities-prosjektet har som mål å akselerere tiltak for å fremme biodiversitet og transformere NSR-byer til…

Side 1 av 2
12