Green Hydra

Green Hydra – Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem

Prosjektet har som mål å forbedre politikkinstrumenter for å fremme forretningsmuligheter for SMB’er innenfor hydrogenøkonomien.

Sogndal kommune adresserer kommuneplanen som politikkinstrument i prosjektet. Planen har egne tiltak for å promotere hydrogen. Kommunen ønsker å forbedre regulatoriske rammebetingelser, opptak av forskning, innovasjon og teknologi hos SMB-ene innenfor dette området. Man legger også opp til å samarbeide med Høgskulen på Vestlandet, Sogn Næring og andre næringsaktører gjennom den regionale stakeholder-gruppen som skal etableres i tilknytning til politikkinstrumentet.

Partnerskapet består av regioner, kommuner, regionale utviklingsselskaper, næringsorganisasjoner, handelskammere og universiteter i Italia, Bulgaria, Polen, Spania, Irland, Kypros, Kroatia, Slovenia, Latvia, Nederland og Norge.

Norsk prosjekteier

Sogndal kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2024 - 31.03.2028

Budsjett

Norsk bidrag: 2 920 178 NOK

Total: 2 352 687 Euro €

Andre partnere

Business Agency Association (BG), Lubelskie Voivodeship (PL), Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation (ES), Donegal County Council (IE), Nicosia Development Agency (CY), Croatian Hydrocarbon agency (HR), Latvian Chamber of Commerce and Industry (LV), Hanze University of Applied Sciences Groningen (NL), Regional development agency for Podravje – Maribor (SI)