Biodiverse Cities

Accelerating action for BIODIVERSity Enhancement in CITIES to benefit nature and people (Biodiverse Cities)

Biodiverse Cities-prosjektet har som mål å akselerere tiltak for å fremme biodiversitet og transformere NSR-byer til naturvennlige samfunn, der naturen og mennesker kan trives sammen. Prosjektet implementerer biodiverse naturbaserte løsninger (Bio-NBS) i 5 pilotbyer og planlegger å replikere dem i 3 pollinatorbyer. Disse pilotprosjektene dekker ulike byområder for å forstå hva som fungerer best i forskjellige kontekster og for å skape høykvalitets grøntområder.

Prosjektpartnerne vil bruke innovative metoder for samfunnsengasjement, inkludert midlertidige eksperimenter med naturbaserte løsninger i Bremen, deltakelse av barn i utformingen av biodiverse og kjønnslikestilte skolegårder i Brest, og naturterapi i Dordrecht for å styrke tilknytningen til naturen og øke trivselen.

Biodiverse Cities-prosjektet vil også utvikle lokale handlingsplaner for å integrere biodiversitet i byinvesteringer og oppmuntre til varige endringer. Disse byene vil fungere som pilotprosjekter for nasjonal politikkimplementering og støtte andre byer i regionen. Prosjektet vil også organisere regional koordinering for å koble grøntområder og sette felles mål for biodiversitet.

Norsk prosjekteier

Bergen Kommune

Kontakt

Prosjektperiode

20.09.2022 - 20.09.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 1 735 268 NOK

Total: 5 689 743 €

Andre partnere

Birds Nest (Sub-Partner of City of Dordrecht), Växjö municipality, The Ministry for Climate Protection, Environment, Mobility, Urban and Housing Development, Bremen, Environmental Advisory Association (Sub-Partner of The Ministry for Climate Protection, Environment, Mobility, Urban and Housing Development, Bremen), Municipality of Aarhus, City of Lille, Aarhus University, Aeres University of Applied Sciences, Bremen University, Open Kaart, International Union for Conservation of Nature, Flanders Environment Agency, City of Brest, Agency for Roads, Bridges and Water