Fylke: Troms

Boost Nordic Biogas (BNB)

The biogas system involves many parts of society and can contribute to sustainable waste management, sustainable food production, local cycles of nutrients, circular economy, resource efficiency, security of supply in…

AgroFore: Agroskogbruk i Barentsregionen

AgroFore er et prosjekt om skogslandbruk. Prosjektet skal utvikle og teste kombinasjonen av diversifiserte landbruksmetoder som involverer både kultivering av trær, buskvekster og andre planter og nyttevekster. Prosjektet sikter på…

NABL

Prosjektet skal sørge for bedre øst-vest passasje mellom transportkorridorer på Nordkalotten, samt grensekryssende mobilitet i Kolarctic-regionen.

DIT4BEARS

Prosjektet vil jobbe med tilpasning og overføring av Disruptive Information Technologies (IoT, Big data, Distributed Ledger Technologies og annet) for å imøtekomme sosiale og økonomiske behov i den Barents-Euro-Arktiske regionen.…

I2P

Innen 2030 sikter man på å kunne tilbys mange skreddersydde varianter av metallprodukter som er designet og produsert gjennom 3D-printing i regionen. Dette vil komme på bakgrunn av grensekryssende samarbeid,…

Arctisen

Den økte mengden turister i Arktis bringer nye muligheter og premisser for å ta vare på kulturarv og lokale levemåter.  Prosjektet skal utvikle et support-system for start-ups og eksisterende SMB-er…

BusK

BusK er et prosjekt som utvikler planleggingsverktøy for arealbruk og naturressursstyring. Prosjektet ser på flere landområder og naturressursbruk som skogbruk, reindrift, landbruk, gruvedrift, turisme og rekreasjon. Resultatene vil øke kapasiteten…

LECo

LECo prosjektet støtter små samfunn i å bli selvforsynt på energi. Prosjektet har som mål å øke bevissthet rundt energi effektivisering og mulighetene til å bruke lokal tilgjengelig fornybar energi,…

Vanprod

Vanadium er en viktig innsatsvare i industrien og til tross en forventet økning i bruken av dette mineralet, er det ingen produksjonen av den i EU. I dette prosjektet skal…

Side 1 av 14
12345...14