Arctic Europe Tourism Cluster – AETC

Arctic Europe Tourism Cluster – AETC

Målet med prosjektets Arctic Europe Tourism Cluster (AETC) er å fornye arktisk turisme til en mer robust og regenerativ turisme. Prosjektet ønsker å møte fremtidige forventninger til fordel for reiselivsnæringen, lokale samfunn og besøkende i det arktiske Europa.

Verden endrer seg raskt, og fornyelse av turismen er nødvendig pga. raske endringer i kundeprofiler og atferd. Det er også krav om bærekraft (økologisk, økonomisk og sosial), sterk digital utvikling og behov for å utvikle mer helårsvirksomhet. I tillegg er det utfordringer med bemanning og behov for å øke motstandskraften for fremtidige endringer.

For å nå disse målene vil prosjektet utføre følgende:

1. Fokusere på å fornye arktisk turisme for å møte nye kundebehov ved å styrke arktisk kulturs rolle i reiselivet og fokusere på helårs næringsutvikling.

2. Utvikle bærekraftige former for reiseliv ved å bygge tillitsbaserte nettverk for å sikre bærekraftig forvaltning av den lokale naturen og kulturarven og styrke lokalsamfunnet og økonomien

3. Utvikle en ny innovativ kundemodell for Arktisk Europa basert på ny innsikt og knytte modellen til nye måter og kunnskap om å bruke digital teknologi i merkevarebygging og markedsføring, også i samarbeid med nye partnere.

Norsk prosjekteier

NordNorsk Reiseliv as

Kontakt

Prosjektperiode

31.07.2023 - 31.07.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 13836500 NOK

Total: 4150950 €

Andre partnere

Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk Förening