Fylke: Oslo

MISTA

Metropolitan Industrial Strategies & Economic Sprawl- MISTA Byøkonomier endrer seg stadig raskere. Bedrifter og produkter, samt teknologiene som brukes for å utvikle dem, kommer og går. De vokser, krymper, gjenoppfinner…

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

SPIMA

Regional dynamikk og strategisk planlegging i byområder- SPIMA Det er derimot også utfordinger ved metropolområder, for eksempel på grunn av byer som utvider seg. For å håndtere disse utfordringene i…

DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

BSR Go-abroad

BSR Go-abroad – Building market and supply chain opportunities for micro SMEs within the Baltic Sea Region Mikrobedrifter er små og sårbare og bukker lettere under for globale kriser eller…

BATS

BATS Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions – in darkness and all weather conditions Aktiv mobilitet (gange og sykling), er et effektivt, tilgjengelig og grønt transportmiddel. Men i Østersjøregionen med…

Side 1 av 9
12345...9