Fylke: Oslo

BSC – Blue Supply Chains

Havnene fungerer som økonomiske ryggrader i Østersjøregionen. Samtidig er havnevirksomheten sterkt forurensende og bidrar til utslipp fra godstransport. Selv om utslippene har mange ulike kilder, er en stor del knyttet…

BASCIL

Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services Små matprodusenter i distriktene har opplevd alvorlige eksterne forstyrrelser bl.a. som følge av pandemi, stigende…

SUV

Mer informasjon kommer.

Com3

Building competiencies for competitive companies Digitally enabled and transformed SMEs make rural areas more attractive places to live, work and invest in. Local and regional authorities need the right tools…

EVUE II

EVUE II (2013-2015) bygger videre på Oslo kommunes deltagelse i URBACT-prosjektet EVUE (2009-2013), som fokuserte på utvikling av ladestasjoner for elektriske biler. Oslo var på det tidspunktet i front på…

CSHIPP

CSHIPP – (Clean Shipping Project Platform), bringer sammen prosjekter og organisasjoner som fokuserer på rent shipping-industri i Østersjøregionen. Formålet er å øke tilslutningen, kontakten og effekten av arbeidet som aktører…

APP4SEA

APP4SEA er et transnasjonalt kompetanseprosjekt hvor målet er å styrke beredskapen ved oljeutslipp, samt øke bevisstheten overfor innbyggere vedrørende rutiner ved et eventuelt oljeutslipp.

SAMHELL

Prosjektet skal teste ut ny teknologi og metoder for bevaring av helleristninger.

svensk-norsk handlingsplan for sötvattenskräftor

Prosjektet skal forbedre forholdene og redusere de lokale truslene mot elvekrepsen, samt bekjempe krepsearten signalkreps og krepsepest. Gjennom innsatsen i prosjektet, bla. gjennom en grenseoverskridende handlingsplan

Side 1 av 7
12345...7