Fylke: Buskerud

Carbon farming

Prosjektet Carbon Farming skal tilrettelegge for en klimanøytral matproduksjonen i Nordsjøregionen. Dette skal gjøres ved å teste ulike former for CS-teknikker (Adopting Carbon Sequestration). Dette refererer til «langtidslagring» av karbon.…

SOHJOA BALTIC

Sohjoa Baltic prosjektet omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske førerløse elektriske minibusser som del av en offentlig transport kjede, med spesiell fokus på de første og siste metrene av…

Lean Landing For Micro SMEs

Lean Landing For Micro SMEs: Soft landing for SMEs in the North Sea Region Prosjektet er et nettverk som består av 26 partnere, akseleratorer og inkubatorer fra hele Nordsjø-regionen. Sammen…

NØKS II

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere…

Ren Kystlinje

Marint avfall er en felles utfordring for landene rundt Kattegat-Skagerrak-regionen (KASK-regionen). Små kystkommuner, avfallsaktører, bedrifter, naturvernere og forskere rundt Skagerrak og Kattegat kan ikke alene sørge for organisering og finansiering av opprydning…

Innovasjoner for bærekraftig planteproduksjon

Hvordan kan vi produsere mer på samme jordbrksareal – med større bærekraft og redusert miljøpåvirkning?  Prosjektet skal bidra til at innovative metoder og teknologi for effektiv og bærekraftig planteproduksjon skal…

GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens…

FoodNexus Nordic

Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og tilgang til sunne matvarer er sentrale utfordringer for den globale næringmiddelindustrien. Disse utfordringene må møtes av nye ideer. For å oppnå den ønskede utviklingen…

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

I 2016 åpner forskningsanleget MAX IV, mens European Spallation Scource (ESS) åpner i 2019. Sammen utgjør de to nye forskningsanleggene, begge lokalisert i Lund i Sverige, et gigantisk og verdensledende…

Side 1 av 3
123