Carbon farming

Prosjektet Carbon Farming skal tilrettelegge for en klimanøytral matproduksjonen i Nordsjøregionen. Dette skal gjøres ved å teste ulike former for CS-teknikker (Adopting Carbon Sequestration). Dette refererer til «langtidslagring» av karbon.

 

Norsk prosjekteier

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells

Prosjektperiode

01.09.2018 - 31.08.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 205 873 Eur

Total: 3 084 837 €