Fylke: Akershus

VITAL – For den gode helsen

I fremtiden vil det stilles enda tettere krav til samhandling mellom aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. For å få til dette må nye metoder og løsninger utprøves. Prosjektet VITAL sikter…

CleanCon

Porsjektet Cleancon skal jobbe med å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder. Dette ønsker prosjektpartnerne å oppnå ved å utvikle og synliggjøre et felles…

Symbioma

Sirkulærøkonomi åpner opp for nye forretningsmuligheter for industri, og særlig SMB-er. Det man tidligere anså som et avfallsprodukt kan bli en ny ressurs. Prosjektet sikter seg inn på en sirkulær…

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region» jobber for at regionen blir internasjonalt ledende innen bioøknomi, basert på skogsindustri. Små-og mellomstore bedrifter skal oppnå økt vekst gjennom innovasjonsstøtte, utvikling og prosjektprosesser. Prosjektet skal både…

SmartEdge

SmartEdge – Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City Mål: Legge til rette for en klimavennlig utvikling i utkantbyer (Edge cities) og deres omkringliggende storbyområder Aktiviteter: Kartlegging…

Technordic

IT-bransjen i Sverige, Norge og Danmark står overfor liknende utfordringer. Rekruttering, kompetanse og investeringer er noen av dem. Ved dette samarbeidsprosjektet ser Technordic at industrien kan vokse og bli styrket…

Business X Country

Norges Skiforbund (NSF) og Svenska Skiförbundet (SSF) har som hovedmål å skape positive verdier for den enkelte og samfunnet og dermed styrke skiidrettens posisjon som engasjerer innbyggerne og som drivkraft…

Nordisk Jobbstart+

Nordisk Jobstart+ er et ungdomsledighetsprosjekt rettet mot nordiske unge mellom 20 og 30 år som vil utvikle sine kompetanser gjennom et unikt utlandseventyr. Prosjektet kickstarter de unges karrierer ved å…

Nordisk Jobstart+

Prosjektet Nordic Jobstart+ vil skape muligheter for unge mennesker på jakt etter arbeid, men også løse rekrutteringsproblemer for arbeidsgivere. De gjør dette ved å matche unge jobbsøkere med arbeidsgivere over…

Side 1 av 9
12345...9