Tema: Sosial inkludering (2014-2020)

Hipp hurra for jubilanten!

Denne uka markeres det at det største og viktigste instrumentet for regionalt samarbeid i Europa har eksistert i et kvart århundre. Sjekk hva norske aktører har vært med på!

Ny kunnskap styrker utkant-Europa

Hvordan sikre optimal utnyttelse av de enorme naturressursene i den mest grisgrendte delen av Europa? Nordlig Periferi og Arktis-prosjektet REGINA skal legge ny kunnskap på bordet.

Massiv interesse for URBACT III

Mer enn europeiske 400 byer ønsker å samarbeide for å finne helhetlige og bærekraftige løsninger på komplekse urbane utfordringer.

Side 2 av 2
12