Tildeling av prosjektmidler i Interreg Europe 9.-10. februar 2016

InterregEurope_logoOvervåkningskomitéen i Interreg Europe samles 9.-10. februar 2016 for å ta stilling til hvilke prosjekter som får støtte fra den første utlysningen. I løpet av desember 2015 og januar 2016 beslutte hvilke prosjektsøknader som kommer gjennom det første nåløyet, den såkalte strategiske evalueringen.

– Behandlingen er blitt utsatt i forhold til tidligere tidsplan fordi sekretariatet trengte mer tid til evalueringen enn opprinnelig antatt, forteller nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe, Jon Halvard Eide.

Prosjektene som kommer gjennom den strategiske evalueringen, blir fremmet til beslutning hos overvåkningskomiteen 9.-10.februar 2016.

 

2. utlysning får frist i mai

Den andre søknadsrunden i Interreg Europe åpner 4. april 2016. Frist for innlevering av søknader blir den 13. mai 2016.