VITAL CITIES: Urban sports promotion for social inclusion, healthy and active living

Vårt fysiske miljø, som hvordan gater, parker og bygninger ser ut, kan fremme eller hemme fysisk aktivitet, tilgjengelighet til rekreasjonsområder like så. Vital Cities skal se på hvordan redesign av offentlig rom kan bidra til at vi får en mer aktiv befolkning, særlig den delen av befolkningen som faller utenfor ulike tiltak i dag. Istedenfor å kople den inaktive delen av befolkningen til sportslige aktiviteter som foregår i idrettsanlegg og – arenaer, skal nærmiljøet endres og prosjektdeltagerne skal legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen i renere, grønnere, tryggere og aktivitetsvennlig omgivelser. Dette skal bidra til sosial inkludering og bekjempelse av fattigdom. Prosjektdeltagerne skal utforske mulige sosiale, helsemessige og økonomiske aspekter ved en mer aktiv befolkning. For å klare dette, trenger lokale myndigheter nye verktøy for planlegging og for å utvikle det offentlige rom.

Norsk prosjekteier

Vestfold fylkeskommune

Prosjektperiode

15.09.2015 - 03.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 41 976 EUR

Total: 747 774 €

Andre partnere

Krakow, Polen
Burgas, Bulgaria
Liepaja, Latvia
Ústí nad Labem, Tjekkia
Šibenik, Kroatia
Birmingham, Storbritannia
Budapest 13th District Public Services Plc, Ungarn
Rieti, Italia