Siste sjanse for å søke om forprosjektmidler til Russland-samarbeid

Etter den 30. september vil det ikke lenger være norske forprosjektmidler lett tilgjengelig. Søknader om forprosjekter må være inne til sekretariatet før midten av september, for å være sikret behandling.

– Etter at fristen for forprosjekter er gått ut, vil det forhåpentligvis ikke ta mange måneder før første utlysning av ordinære prosjektmidler skjer, melder kolarctic.no.

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser. Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Erfaringer fra tidligere programperioder viser at det er lurt å søke hjelp hos det norske Kolarctic-sekretariatet til å formulere forprosjekter. Søkere må være registrert i ett av de tre nordnorske fylkene. Mer informasjon om kravene til forprosjekter finner du her.

Oversikten over hvilke forprosjekter som har fått Kolarctic-finansiering, finner du her (oppdatert mai 2016).