Ny kunnskap styrker utkant-Europa

Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den enorme eurarktiske sonen. Regionens innbyggere deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.

Prosjektet REGINA (Regional innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a special focus on regions with large-scale projects) har som mål om å utvikle strategiske og innovative modeller for å beskytte, fremme og utvikle natur- og kulturarven i denne sårbare delen av Europa. Samtidig bidrar prosjektet til å styrke samhandlingen mellom internasjonale aktører, sentrale forskningsinstitusjoner, regionale myndigheter og små kommuner og lokalsamfunn. Gjennom lanseringen av et sett med beslutningsverktøy som er spesialtilpasset til behovene i små kommuner og lokalsamfunn, tar prosjektet sikte på sikre den økonomiske utviklingen, som ofte baserer seg på storskala og ressursbasert industri. Samtidig skal de nye strategiene ta hensyn til en sosialt inkluderende og miljømessig forsvarlig utvikling.

REGINA har oppstart 30. september, og var ett av i alt seks prosjekter som fikk grønt lys i den første utlysningsrunden i Interreg Nordlig Periferi og Arktis.

LES MER: Samhandling i nord

Fra norsk side bidrar MidtSkandia, Nordlandsforskning, Bioforsk, Alstadhaug kommune og Brønnøy kommune til partnerskapet. Prosjektet ledes av Nordregio, og har også partnere i Sverige, Finland, Skottland og på Grønland.