21. september er siste dato for å søke forprosjektmidler til Russland-samarbeid

Ordningen med forprosjektstøtte har vært drevet av det norske Kolarctic-sekretariatet. Den pågående utlysningen med frist 21. september 2016 er siste mulighet til å få denne type støtte for å utvikle samarbeidsprosjekter med russiske prosjektpartnere.

– Nordnorske virksomheter og organisasjoner med interesse for utvikling av egen landsdel, i samarbeid med russiske partnere, bør søke, melder kolarctic.no.

Forprosjektsøknadene som kommer inn i denne siste utlysningsrunden bli behandlet allerede 29. september.

Nordnorske aktører som trenger økonomisk støtte til prosjektutvikling inn mot Kolarctic-programmet, vil etter dette måtte søke finansiering fra andre finansieringskilder i Norge. Kolarctic Norge anbefaler i så fall å opplyse at siktemålet er et hovedprosjekt i Kolarctic-programmet. Sekretariatet vil fortsatt være behjelpelig med råd og veiledning.

Kolarctic Norge opplyser at man forventer første utlysning av ordinære prosjektmidler i Kolarctic i løpet av få måneder.