Nytt URBACT-prosjekt redesigner byen for å fremme folkehelsen

Vårt fysiske miljø kan fremme eller hemme befolkningens fysiske aktivitet. Tilgangen til rekreasjonsområder og utformingen av gater, parker og bygninger kan utgjøre forskjellen for innbyggere som av ulike årsaker ikke benytter seg av ulike tilbud for å holde seg fysisk aktive.

[sitat navn=»Line Havstein»] Tradisjonell folkehelse er å bygge en gymsal, og så må folk gå dit. Nå skal vi gjøre motsatt, og lage brukervennlige og attraktive uteområder der folk er, sier Havstein. [/sitat]Denne urbane utfordringen er bakgrunnen for URBACT-prosjektet Vital Cities, som mottok endelig godkjenning 5. mai. Fra norsk side deltar Vestfold fylkeskommune og Horten kommune i prosjektet.

Alleuropeisk erfaringsdeling
– Prosjektet handler først og fremst om byutvikling og folkehelse. Nå skal vi finne nye og gode måter å bruke byrom og gater på, som gjør det lettere for folk å være mer i bevegelse i hverdagen, sier rådgiver i Vestfold fylkeskommune, Line Havstein.

vital_citiesVital Cities skal se på hvordan redesign av offentlig rom kan bidra til at vi får en mer aktiv befolkning, særlig den delen av befolkningen som faller utenfor ulike tiltak i dag. Istedenfor å kople den inaktive delen av befolkningen til sportslige aktiviteter som foregår i idrettsanlegg og – arenaer, skal nærmiljøet endres og prosjektdeltagerne skal legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen i renere, grønnere, tryggere og mer aktivitetsvennlige omgivelser.

Prosjektet er tverrfaglig innrettet og kombinerer byutvikling og folkehelse.

– Tradisjonell folkehelse er å bygge en gymsal, og så må folk gå dit. Nå skal vi gjøre motsatt, og lage brukervennlige og attraktive uteområder der folk er, sier Havstein.

Aktiviteter der folk er
Målet med prosjektet er å utvikle offentlige rom slik at de stimulerer til fysisk aktivitet «der folk er», med vekt på bruk av enkle og kostnadseffektive tiltak som kan iverksettes raskt. Prosjektet legger særlig vekt på å aktivisere barn, unge og sårbare grupper.

– Tanken er at du skal kunne ta med deg barna for å leke eller være aktiv, uten å måtte dra noe sted, eller at det koster noe, forteller Havstein.

Slik skal Vital Cities også bidra til sosial inkludering og bekjempelse av fattigdom, ett av URBACT-programmets innsatsområder.

Prosjektet har en budsjettramme på knapt 750 000 euro, hvorav 41 975 euro finansieres via norske Interreg-midler. Prosjektpartnere i Portugal (Loulé), Polen (Krakow), Bulgaria (Burgas), Latvia (Liepaja), Tsjekkia (Ústí nad Labem), Kroatia (Šibenik), Storbritannia (Birmingham), Budapest (Ungarn) og Italia (Rieti) skal sammen med «aktivitørene» i Vestfold bruke de neste to årene på å utforske aktivitetsmulighetene i byrommet.

Om URBACT:
URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan.