Road-CSR

Konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) står høyt på dagsordenen hos EU-kommisjonen. I etterkant av økonomiske krise er det en utbredt forventning om at bedrifter skal være mer transparente overfor samfunnet.

Europakommisjonen har utstedt direktiv 2014/95/EU, hvor selskaper i unionen skal offentliggjøre informasjon om selskapets policy, risiko og utfall vedrørende miljø-, sosial- og ansattepolitkk, respekt for menneskerettigheter, antikorrupsjon, mangfold i styret og mer. Det vil si at selskaper skal inkorporere Corporate Social Responsibility-prinsipper (CSR) i sin forretningsmodell.

Gjennom prosjektet Road-CSR jobber 7 partnere fra 7 land med å bistå offentlige myndigheter med å anvende CSR-prinsipper hos lokale og regionale SMB. På denne måten skal bedriftene bli mer konkurransedyktige, bærekraftige, innovative og oppnå langsiktig lønnsomhet med en grønnere og mer sosial profil.

Norsk prosjekteier

NTNU

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2017 - 31.01.2020

Budsjett

Total: 1 161 255 €

Andre partnere

Larnaca and Famagusta Districts Development Agency

Region of Crete

General Directorate of Labor, Regional Ministry of Education and Employement of the Government of Extremadura

Zavod

Jaip

Association of Chambers of Commerce of Veneto Region