The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region» jobber for at regionen blir internasjonalt ledende innen bioøknomi, basert på skogsindustri. Små-og mellomstore bedrifter skal oppnå økt vekst gjennom innovasjonsstøtte, utvikling og prosjektprosesser. Prosjektet skal både jobbe for at næringslivet konkurransekraft forsterkes ytterligere, samt at nye markeder gjøres tilgjengelig. Blant annet ved at flere offentlige og private aktører prioriterer bioøkonomi. Dette skal igjen bidra til at regionen når sine klimamål.

 

Norsk prosjekteier

Akershus fylkeskommune

Prosjektperiode

15.05.2017 - 15.04.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 5 440 000 Kjell

Total: 4 424 877 €

Ekstern prosjektinfo

http://regionvarmland.se