Få nyttige tips før Nordsjø-utlysningen

Gjennom utlysningen er det mulig for norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, skoler, næringsklynger, kommuner, fylkeskommuner og andre regionale aktører å få støtte til gode tiltak som bidrar til vekst og bærekraft i en av Europas mest dynamiske og økonomisk viktige regioner.

Nordsjøprogrammet støtter prosjekter innenfor følgende innsatsområder:

Nordsjøprogrammet har tatt i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. Fra 2. januar 2019 er det mulig å sende inn nye prosjektskisser (expression of interest). Utvalgte prosjekt blir deretter invitert til å sende inn en fullstendig søknad.

I forbindelse med utlysningen arrangerer programmet webinarer for alle som planlegger å søke. Webinaret som retter seg mot norske søkere arrangeres 27. november klokken 09.00. Med webinaret ønsker sekretariat og nasjonale kontaktpunkt for Nordsjøprogrammet å nå ut til grupper som per i dag befinner seg på utsiden av det etablerte prosjektfellesskapet rundt Nordsjøen. Derfor understrekes det også at aktører med liten eller ingen kjennskap til Interreg kan melde seg på webinaret.