FEMINA

Kjønnsforskjellene er fremdeles godt synlig hos teknologi-og kunnskapsbedrifter innad i EU. Interreg-prosjektet FEMINA (Female participation in high-tech enterprises) jobber med å øke kvinneandelen i denne sektoren. Flere kvinner kan bidra til større diversitet og stabilitet for en bedrift. Studier viser også at minskning av kjønnsforskjellene kan øke EUs BNP ytterligere med 13 prosent.

FEMINA skal arbeide med denne målsettingen ved å lage en konkret handlingsplan som partnere og utvalgte samarbeidsaktører skal implementere og observere i løpet av en 2-årsperiode.

Norsk prosjekteier

Global Center of Excellence (GCE)

Kontakt

  • Isabelle-Louise Aabel

    99275549

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2023

Budsjett

Total: 1 611 990 00 €

Andre partnere

Arezzo Innovation

AREZZO – Siena Chamber of Commerce, Craft and Agriculture

Athens University of Economics and Business – Research Centre

Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada

Bucharest Ilfov Regional Development Agency

SODERCAN

Region Dalarna

DG Women Issues and Gender Equality, Government of Cantabria

CMO STAMM