Tema: 2.10 Bærekraftig mobilitet

BSC – Blue Supply Chains

Havnene fungerer som økonomiske ryggrader i Østersjøregionen. Samtidig er havnevirksomheten sterkt forurensende og bidrar til utslipp fra godstransport. Selv om utslippene har mange ulike kilder, er en stor del knyttet…