Tema: 2.10 Bærekraftig mobilitet

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

BATS

BATS Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions – in darkness and all weather conditions Aktiv mobilitet (gange og sykling), er et effektivt, tilgjengelig og grønt transportmiddel. Men i Østersjøregionen med…

BAB Bike across the Baltic

BAB Bike across the Baltic – Improving bicycle tourism around the Baltic Sea EuroVelo 10-ruten dekker alle landene rundt Østersjøen. Å reise rundt i Østersjøregionen på en bærekraftig måte med…

SITE

SITE – En smart, integrert og bærekraftig grenseregion En smart, integrert og bærekraftig grenseregion skal utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger for innbyggere, besøkende og næringsliv i SITE-regionen. SITE-regionen består av Sälen, Idre,…

Value4Sea

Prosjektet vil arbeide med regionale transport utfordringer og bidra til å skape vekst og produktivitet via felles aktiviteter og løsninger samt gjennom nye transportkonsepter, som tar hensyn til miljø, automatisering,…

SHARE-North Squared (SN2)

Delingsmobiliteten, inkludert bildeling, sykkeldeling og mikromobilitet som elsparkesykler og mopeder, har vokst betydelig nylig. Disse alternativene kan løse transportproblemer, redusere miljøbelastningen og øke sosial samhørighet. Studier viser at folk er…

Active Cities

Active mobility increased for sustainable zero-carbon urban multimodality, through human-centric planning, mobility hubs and behaviour change (Active Cities) Active Cities fremmer aktiv mobilitet (gåing, sykling) i NSR-byer for bærekraftig, nullutslipps…

ShareDiMobiHub

Shared and Digital Mobility Hubs – ShareDiMobiHub Tilnærmingen inkluderer tiltak som gir plass for delingsmobilitet, påvirkning, restriksjoner for privatbilbruk, integrasjon av kollektivtransport og «Mobility as a Service» (MaaS). Konkrete planer…

MOVE

Mål MÅLET med prosjektet er å fremme bærekraftig mobilitet gjennom å utvikle, teste og iverksette tiltak innen gange, sykling, kollektivtransport, samkjøring og på knutepunkter. Prosjektet vil benytte teori om atferdspåvirkning…

SMAPE

SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange Prosjektets mål Prosjektet har som MÅL å fremme delt mobilitet og forbedre tilhørende politikkinstrumenter (planer, strategier, ordninger osv.) i partnerregionene gjennom erfaringsutveksling og…

Side 1 av 2
12