Active Cities

Active mobility increased for sustainable zero-carbon urban multimodality, through human-centric planning, mobility hubs and behaviour change (Active Cities)

Active Cities fremmer aktiv mobilitet (gåing, sykling) i NSR-byer for bærekraftig, nullutslipps transport. Dette inkluderer menneskesentrert gateplanlegging, grønn tilgjengelighet til sentrale knutepunkter og endring i atferd.

Pilotprosjekter i åtte NSR-byer demonstrerer innovative tilnærminger til urban planlegging, mobilitetsplanlegging og sosial innovasjon. Samarbeid med tverrnasjonale partnere og målrettede tiltak, inkludert minoriteter, bidrar til replikerbarhet og skalering.

Unikt for Active Cities er integreringen av gåing og sykling som en del av det multimodale systemet for å redusere bilavhengighet og øke tilgjengeligheten for alle.

Norsk prosjekteier

Bergen Kommune

Kontakt

Prosjektperiode

03.10.2022 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 5 753 716 NOK

Total: 5 221 443 €

Andre partnere

Municipality of Groningen, City of Lund, City of Aarhus, Free and Hanseatic City of Hamburg, District of Eimsbuettel, City of Mechelen, City of Lille, University of Aalborg, KU Leuven, Walk21 Europe