SHARE-North Squared (SN2)

Delingsmobiliteten, inkludert bildeling, sykkeldeling og mikromobilitet som elsparkesykler og mopeder, har vokst betydelig nylig. Disse alternativene kan løse transportproblemer, redusere miljøbelastningen og øke sosial samhørighet. Studier viser at folk er mer villige til å endre reisevaner i overgangsperioder, som når de får ny jobb, starter familie eller flytter. Byer og bærekraftsentusiaster kan utnytte disse tidspunktene for å fremme delingsmobilitet.

Delingsmobilitet kan støtte bærekraftsmålene utover transport og reisevaner. Parkeringskrav i nye utviklingsprosjekter er vanligvis bilfokuserte, noe som ikke er bærekraftig. Det trengs reformer. Progressiv politikk som lar utviklere redusere påkrevd parkering ved å inkludere delingsmobilitet, kan skape mer rettferdige byer og frigjøre plass for andre formål som klimatilpasning eller fellesområder.

SHARE-North Squared fokuserer på å integrere delingsmobilitet i byutviklingsprosjekter i Nordsjøområdet. Prosjektet kobler mobilitet og bolig, inkludert praktisk implementering i «Living Labs», forretningsmodeller for «Living as a Service», og juridiske rammer. Målet er å redusere privatbilavhengighet, redusere parkeringsbehov, begrense utslipp og fremme bærekraftige reisevaner.

Norsk prosjekteier

Stavanger kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 11 726 121 NOK

Total: 7 529 187 €

Andre partnere

GEWOBA Public Limited Company Living and Building (Sub-Partner of City of Bremen), Mpact, Autodelen.net, City of Helsingborg, Lund University, City of Aarhus, Tækker Group Europa( Sub-Partner of City of Aarhus), City of Utrecht, AM (Sub-Partner of City of Utrecht), Gustave Eiffel University, City of Mechelen, Housing Mechelen (Sub-Partner of City of Mechelen), Housing Europe – The European Federation for Public, Cooperative and Social Housing